Katsutomo Kaneishi
Caption
Katsutomo Kaneishi
Source
Model
Toyota Corona (T200)