Keith Butcher, Thruxton, Oct 2015
Caption
Keith Butcher, Thruxton, Oct 2015