Giampiero Simoni - Oulton Park 1994
Caption
Giampiero Simoni - Oulton Park 1994
Source
Model
Alfa Romeo 155