Katsutomo Kaneishi, 1995 JTCC
Caption
Katsutomo Kaneishi, 1995 JTCC
Source
Model
Toyota Marino / Ceres