Giambattista Busi
Caption
Giambattista Busi
Vehicle