Shogo Kobayashi
Caption
Shogo Kobayashi
Model
Mazda Lantis / 323F (BH)