Katsutomo Kaneishi
Caption
Katsutomo Kaneishi
Model
Toyota Corona (T200)