Masahiro Matsunaga
Caption
Masahiro Matsunaga
Model
Toyota Marino / Ceres