1997 All Japan Touring Car Championship

Honda
#1 Honda Accord - Mugen Honda
Naoki Hattori
Toyota
#11 Toyota Corona EXiV - Object T
Takahiko Hara
Nissan
#12 Nissan Primera GT - Nismo
Kazuyoshi Hoshino
BMW
#13 BMW 318i - Asano Racing Service
Takeo Asano
Honda
#14 Honda Accord - Mooncraft Mugen Honda
Ryo Michigami
Honda
#15 Honda Accord - Mugen Honda
Takuya Kurosawa
Honda
Winner #16 Honda Accord - Mugen Honda
Osamu Nakako
BMW
#18 BMW 318i - Endless Sport
Mitsuhiro Kinoshita
Toyota
#19 Toyota Corona EXiV - Racing Project Bandoh
Katsutomo Kaneishi
BMW
#21 BMW 318i - Hitotsuyama Racing
Mikio Hitotsuyama
BMW
#21 BMW 318i - Hitotsuyama Racing
Satoshi Motoyama
BMW
#21 BMW 318i - Hitotsuyama Racing
Yasushi Hitotsuyama
Toyota
#22 Toyota Corona EXiV - Object T
Hidetoshi Mitsusada
Toyota
#24 Toyota Chaser - Tsuchiya Engineering
Keiichi Tsuchiya
Toyota
#25 Toyota Corona EXiV - Tsuchiya Engineering
Masami Kageyama
Honda
#33 Honda Accord - Mooncraft Mugen Honda
Hideki Okada
BMW
#35 BMW 318i - Auto Tech Racing
Akihiko Nakaya
Toyota
#36 Toyota Chaser - Toyota Team TOM's
Masanori Sekiya
Toyota
#37 Toyota Chaser - Toyota Team TOM's
Michael Krumm
Toyota
#37 Toyota Corona EXiV - Toyota Team TOM's
Michael Krumm
Toyota
#38 Toyota Chaser - Toyota Team Cerumo
Hironori Takeuchi
Toyota
#39 Toyota Chaser - Toyota Team Cerumo
Juan-Manuel da Silva
Toyota
#39 Toyota Corona EXiV - Toyota Team Cerumo
Juan-Manuel da Silva
Toyota
#68 Toyota Corona EXiV - Dandelion Racing
Tetsuya Tanaka
Toyota
#72 Toyota Corolla AE110 - Team Something
Masahiro Matsunaga
Toyota
#72 Toyota Corolla AE110 - Team Something
Minoru Tanaka
Opel
#87 Opel Vectra - HKS Opel Team
Akira Iida

Race Results

Date Venue Series
06 Apr 1997 JapanFuji (1) All Japan Touring Car Championship
06 Apr 1997 JapanFuji (2) All Japan Touring Car Championship
11 May 1997 JapanAida (1) All Japan Touring Car Championship
11 May 1997 JapanAida (2) All Japan Touring Car Championship
25 May 1997 JapanSugo (1) All Japan Touring Car Championship
25 May 1997 JapanSugo (2) All Japan Touring Car Championship
08 Jun 1997 JapanSuzuka (1) All Japan Touring Car Championship
08 Jun 1997 JapanSuzuka (2) All Japan Touring Car Championship
13 Jul 1997 JapanMine (1) All Japan Touring Car Championship
13 Jul 1997 JapanMine (2) All Japan Touring Car Championship
07 Sep 1997 JapanNishi-Sendai (1) All Japan Touring Car Championship
07 Sep 1997 JapanNishi-Sendai (2) All Japan Touring Car Championship
21 Sep 1997 JapanTokachi (1) All Japan Touring Car Championship
21 Sep 1997 JapanTokachi (2) All Japan Touring Car Championship
02 Nov 1997 JapanFuji (1) All Japan Touring Car Championship
02 Nov 1997 JapanFuji (2) All Japan Touring Car Championship