Description Grand Prix Polski Samochodów Turystycznych
Author mkorpys1
Duration 05m 20s
Vehicle Opel Astra MSD-TA-008